?

2019-05-07CPH:LAB


CPH:LAB

CPH:LAB е програмата на CPH:DOX, чиято цел е да насърчи развитието на таланти, трансграничното и междусекторното сътрудничество, както и подкрепа за иноватори с цел развитие на документалното кино в епохата на цифровите техонологии.

 

Програмата ще се проведе в два уъркшопа. Първият ще е интензивен 7-дневен семинар за развитие на проект през септември 2019 г., последван от 3-дневен уъркшоп за развиване на пазарна стратегия по време на CPH: DOX през март 2020 г. 

В периода между двата уъркшопа, които ще се проведат в Копенхаген, ще се поддържа редовна онлайн връзка с менторите на проектите.

 


Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2019


За повече информация: https://cphdox.dk/en/industry/training/cphlab/


Stigma Design Studio