?

2018-04-25Проведе се международна кръгла маса на тема “Културен туризъм” във Велико Търново


Международна кръгла маса на тема “Културен туризъм” в рамките на календара на събитията от българското председателство на Съвета на ЕС се проведе във Велико Търново. Целта на еднодневния форум бе да се насърчи установяването на интегриран европейски подход към културния туризъм сред институциите и държавите членки на ЕС, неправителствени организации, представители на академичната общност и бизнеса.

 

 

В панелната дискусия “Филмовата индустрия и туризма – възможности ефекти и политики” ръководителят на бюрото на програма Творческа Европа МЕДИА -  Камен Балкански, представи ефекта от механизмите за подкрепа на филмовата индустрия и отражението им в туризма от страна на МЕДИА. В дискусия с Ники Илиев – актьор и режисьор, Виктор Божинов – режисьор, Александер Камел – председател на международния комитет на фестивалите на туристическия филми и Надежда Славова – организатор на анимационния фестивал “Златен кукер”, се очертаха възможностите, пресечните точки и проблемите пред филмовата индустрия в България и добавената стойност в туристическия бранш, както и ефектите в регионален и национален мащаб.

 

*Снимка - Дарина Виткинова (Министерство на туризма)


 


Stigma Design Studio