?

2018-04-23Магистърска програма "Digital Narratives"


Магистърска програма "Digital Narratives"

Със специализираната си магистърска програма "Digital Narratives" IFS - Internationale Filmschule Köln предлага на професионалисти от аудиовизуалната и културната сфера възможност за развитие и създаване на истории, които имат за цел оформянето и изгражденето на ролята на медиите в ерата на цифровизацията.

 

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2018

 

За повече информация: http://www.filmschule.de/bewerben/international-applicants/ma-digital-narratives/


Stigma Design Studio