?

2018-03-29Проучване за достъпността до финансиране на предприятия от творческия и културния сектор


Проучване за достъпността до финансиране на предприятия от творческия и културния сектор

Европейската комисия (ЕК) провежда изследване относно достъпността до финансиране в творческия и културния сектор.

Трудният достъп до финансиране е еднa от основните пречки, които стоят пред предприемачите и компаниите от тези сектори. ЕК има за цел да разбере степента на финансовите затруднения и нужното ниво на публична намеса, както и финансовите нужди на компаниите като вземе предвид техния опит и кои финансови инструменти биха били най-подходящи за тях. Комисията Ви кани да вземете участие в това независимо проучване, което ще бъде проведено и обобщено от икономическа консултантска компания SQW.


За достъп до проучването: http://survey.sqw.co.uk/s/ECCulturalandCreativeSectors/


Изследването ще бъде отворено до 19 април 2018


Stigma Design Studio