?

2018-02-14Покана за участие в търг - подкрепа за филмови фестивали на ЕС


Покана за участие в търг -  подкрепа за филмови фестивали на ЕС

"Support to EU Film Festivals" представлява инициатива на Европейска служба за външна дейност (EEAS), финансирана по програма Partnership Instrument (PI).

Конкурсът цели да намери контрактори, които да организират филмови фестивали в делегациите на ЕС.


  • Какво представлява?

Инициативата се състои от създаването на дата база от европейски филми (например - селектиране, придобиване на права, разпространение, консолидиране със съществуващи подобни хранилища с европейски филми, субтитриране). Друг компонент на действието е и предоставянето на техническа помощ (например - наемане на куратори, подкрепа за местни партньори и подкрепа за комуникационни дейности) за организирането на филмовите фестивали на ЕС в избрани страни партньори по целия свят. 

 

Това действие не цели да замести съществуващи (или бъдещи) инициативи за филмови фестивали, а предоставя допълнителна подкрепа за усилията на ЕС в тази област.


Краен срок за кандидатстване: 26 март 2018


Цялата информация можете да намерите тук.


Stigma Design Studio