?

2018-02-09!F LAB 2018


!F LAB 2018

Регистрацията за четвъртото издание на !F LAB вече започна. Тази тренингова програма цели да предостави нови интерактивни методи на работа, както и ценни указания и насоки за писане на сценарий.

Тренингът ще се проведе в два 5-дневни уъркшопа -  8 до 12 май в Рига, Латвия и 1 до 5 юли в Гент, Белгия.


Краен срок за кандидатстване: 21 февруари 2018


За повече информация: http://www.iflab.net/Stigma Design Studio