?

2018-02-01Бюро МЕДИА на филмовия фестивал в Триест


По време на тазгодишния филмов фестивал в Триест и провеждащият се за осми път филмов форум “Когато изтокът среща запада” (When East Meet West) 20-23 януари 2018, бюрата на програма Творческа Европа МЕДИА бяха домакин на среща на чаша вино по повод откриването на тези професионални филмови дни. Двата регона на фокус през тази година бяха представени от ръководителите на бюрата МЕДИА в България, Сърбия, Словения, Хърватия, Италия, Швеция, а в общата инициатива участваха и бюрата на МЕДИА от Дания, Финландия и Норвегия.

 

Идеята на този обмен, в случая между север и юг, бе да се насърчат възможностите за общи проекти, копродукции, запознаване с опита и добрите практики в тези два европейски района.

 

В откриващата дискусия, специално фокусирана върху резултатите на Сърбия, Хърватия, Италия и Швеция, бяха изнесени статистически и много показателни  данни за четири твърде различни филмови индустрии. Разговорът постави въпроси свързани с проблеми и бъдещи възможности, които Творческа Европа ще предложи.

 

 

 

Източник на снимките - When East Meets West


Stigma Design Studio