?

2018-01-31STRUCTURAL CONSTELLATIONS


STRUCTURAL CONSTELLATIONS

STRUCTURAL CONSTELLATIONS е Тренингова програма, която предлага:


  • Преструктуриране на вашите проекти по отношение на историята, сцените и героите.
  • Оформяне на вашия проект според целевите групи и развитието на публиката
  • Подобряване на творческия потенциал, уменията си за разработване на истории и мониторинга на творческия процес в екипа ви.
  • Подобряване на работата в екипа за развитие на вашия проект.
  • Техники и инструменти, които да се прилагат със сътрудниците, за да се развие обща визия на проекта и да се решават конфликти възникнали в процеса на работа.

 

През 2018 програмата е създавена от 2 модула:

  1.  1 до 5 май в Рец, Австрия
  2. 26 до 30 ноември близо до Женева, Швейцария

 

 

Краен срок за кандидатстване 10 март 2018


За повече информация: https://focal.ch/constellations-story/


Stigma Design Studio