?

2018-01-19Erich Pommer Institut - Clearing Rights workshop


Erich Pommer Institut - Clearing Rights workshop

Aвторските права и решаване на спорове свързани с тях стават все по-важни теми както на национално, така и на международно равнище. Уъркшопът ще се проведе между 18 и 22 април 2018 в Майорка, Испания. 
Уъркшопът цели да предостави:

  • практически познания за идентифициране и изясняване на правата бързо и ефективно
  • теоритически и практически насочени познания
  • добри практики и стратегии

 

Предварително префернциално записване: до 12 февруари 2018


За повече информация: https://en.epi.media/clearingrights/Stigma Design Studio