?

2018-01-02Обявени нови конкурсни предложения


Обявени нови конкурсни предложения

Обявено е ново конкурсно предложение за Фондове за копродукции (EACEA 16/2017), за повече информация, моля натиснете тук.

 

Обявено е ново конкурсно предложение за Видео игри (EACEA 24/2017), за повече информация, моля натиснете тук.


Обявено е ново конкурсно предложение за Достъп до пазари (EACEA 18/2017), за повече информация, моля натиснете тук.

 


Stigma Design Studio