?

2017-11-16Ново Конкурсно предложение за Филмово обрзование и резултати за Селективна подкрепа


Ново Конкурсно предложение за Филмово обрзование и резултати за Селективна подкрепа

Обявени  са:

  • Конкурсно предложение за Филмово обрзование (EACEA 14/2017), за повече информация информация, моля натиснете тук.
  • Резултатите от втория краен срок за Селективна подкрепа (EACEA 19/2016), за повече информация, моля натиснете тук.

 


Stigma Design Studio