?

2017-08-10Нова брошура на Творческа Европа за "Markets & Networks"


Нова брошура на Творческа Европа за "Markets & Networks"

Подобряването на достъпа на професионалисти от Европейската аудиовизуална индустрия до пазарите е основна цел на програма MEDIA Creative Europe на Европейския съюз. Инициативите представени в брошурата са част от широк спектър от подкрепа за почти всички сфери на аудиовизуалното производство. Те се провеждат в цяла Европа и извън нея. 


Брошурата с подкрепените от MEDIA проекти можете да видите тук.


Stigma Design Studio