?

2016-12-05Програма МЕДИА празнува 25 години от създаването си


Програма МЕДИА празнува 25 години от създаването си

В първите дни на декември стотици водещи филмови дейци, представители на индустрията и създатели на политики се събират в Брюксел, за да разгледат бъдещите предизвикателства и възможности пред европейския аудиовизуален сектор, включително бъдещето на програма МЕДИА, която тази година навършва 25 години.


Участниците ще проучат нови идеи, като например „имерсивното“ кино, когато зрителите се чувстват потопени във филма, както и новаторски форми на бизнес сътрудничество и по-широк достъп до съдържание. Дискусиите ще помогнат за определянето на бъдещата визия и стратегическите насоки на програма МЕДИА за периода след 2020 г.


За повече информация:


Прессъобщение


Press release


Stigma Design Studio