?

2016-04-01CINEMAXIMILIAAN търси международни партньори


CINEMAXIMILIAAN търси международни партньори

CINEMAXIMILIAAN e кино за и с бежанци в Белгия, което търси международни партньори.

 

Cinemaximiliaan развива модел за диалог, участие и интеграция чрез изкуства и кино – модел, който може да бъде вдъхновяващ за отделни лица, асоциации и институции, желаещи да допринесят за добруването на бежанците в Европа. По тази причина Cinemaximiliaan вярва, че диалогът с партньори може да бъде изключително полезен днес. 

 

В рамките на конкурсното предложение на Творческа Европа за интеграция на бежанците, Cinemaximiliaan търси международни партньори. 

 

За повече информация:

 


Stigma Design Studio