?

2019-02-22Hubert Bals Fund (HBF): фонд за копродукция


Hubert Bals Fund (HBF): фонд за копродукция

Подкрепеният от ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА МЕДИА Hubert Bals Fund (HBF), създаден от Международния филмов фестивал в Ротердам, обяви начало на нова сесия за подкрепа на международни миноритарни копродукции (Minority Co-productions).

Чрез тази схема  Hubert Bals Fund има за цел да насърчи европейските продуценти да участват като миноритарни копродуценти в проекти на режисьори от Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и части от Източна Европа.

Предлаганото финансиране е в размер на 50 000 евро за всеки проект.


Крайният срок за кандидатстване: 1 април 2019


За повече информация: https://iffr.com/en/hbfeurope-minority-co-production-support?fbclid=IwAR2n6mterYXdyf-KlcHrLY7-Odr6viKSOfZzMJqfGP7YZhN0lqioS2hxqEI

 


Stigma Design Studio