?

2017-01-24Крайният срок за номиниране на обекти за Знака за европейско наследство е удължен до 24 февруари 2017 г.


Крайният срок за номиниране на обекти за Знака за европейско наследство е удължен до 24 февруари 2017 г.

В Министерството на културата бе получена информация от Европейската комисия, че крайният срок за номиниране на обекти за присъждане на Знака за европейско наследство се удължава до 24 февруари 2017 г.

 

Подборът на обектите се извършва в два етапа, като Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. Окончателният подбор се извършва от Европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

 

Кандидатите трябва да попълнят формулярите за участие (на български и английски език) и да ги изпратят в Министерството на културата в срок до 16:00 ч. на 24 февруари 2017 г. на следния електронен адрес: ehl@mc.government.bg.

 

Повече информация и необходимите документи може да намерите тук.

 


Stigma Design Studio