?

2016-10-07Резултати от поканата "Подкрепа за интегриране на бежанците"


Обявени са резултатите от покана EACEA/12/2016 "Подкрепа за интегриране на бежанците" от междусекторното направление на програма "Творческа Европа". Одобрени са общо 12 проекта, които ще получат безвъзмездна помощ в размер на 2 352 965,46 евро.


Сред класираните проекти няма български участници. Седем са били подадените проекти с водещи български организации, а 26 са предложените проекти с партньори от България.


Повече информация може да бъде намерена тук

 Stigma Design Studio