?

2016-07-27ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Има промяна в графика за обявяване на поканите и крайните срокове за подаване на предложения по подпрограма "Култура" на програма "Творческа Европа" през настоящата година. Това обяви Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура. Организациите, които възнамеряват да кандидатстват, могат да се информират за новите дати от страницата на Изпълнителната агенция.


Stigma Design Studio