?

2016-07-18Гаранционен механизъм: обявена е покана за изразяване на интерес


Гаранционен механизъм: обявена е покана за изразяване на интерес

Европейският инвестиционен фонд публикува покана за изразяване на интерес във връзка с т.нар. Гаранционен механизъм, част от междусекторното направление на програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА. Допустими кандидати в обявения конкурс са финансови институции (банки, гаранционни институции, лизингови компании, фондове и др.). Предвижда се одобрените институции да функционират като посредници, предоставящи финансиране на европейските малки и средни предприятия в секторите на културата и творчеството.

 

Повече информация за условията и необходимите документи може да намерите на страницата на Европейския инвестиционен фонд.

 

Документи ще се приемат до 30-ти септември 2020 г.


Stigma Design Studio