?

2016-07-01Съобщение във връзка с участието на Обединеното кралство в "Творческа Европа"


Съобщение във връзка с участието на Обединеното кралство в "Творческа Европа"

След проведения референдум в Обединеното кралство относно членството на страната в Европейския съюз Генерална дирекция "Образование и култура", която отговаря за програма "Творческа Европа", напомня следното:

 

Съгласно Договорите, които Обединеното кралство е ратифицирало, правото на Европейския съюз продължава да се прилага спрямо и в Обединеното кралство докато страната не престане да бъде членка на ЕС. Същото важи и за проектите, финансирани от програма "Творческа Европа".


Stigma Design Studio