?

2016-04-28Нова покана: Подкрепа за подготвителни дейности във връзка с учредяването на Европейска награда за фестивали и Знак за европейски фестивал


 

Публикувана е нова покана за проектни предложения (EAC/S05/2016) по програма „Творческа Европа“. Тя е връзка с осъществения от Европейската фестивална асоциация пилотен проект „Европа за фестивалите – Фестивалите за Европа“.

 

В края на 2015 г. Европейският парламент одобри бюджет, който да позволи да се надградят резултатите от посочения по-горе проект. Предвижда се да бъде подкрепен следващ проект, един на брой, който да подпомогне учредяването Награда на ЕС за фестивали и Знак за европейски фестивал. Очаква се той да доведе до следните резултати:

 

- установяване на стабилен, надежден и прозрачен механизъм за избор на европейски фестивали, които да получат Знака и/или Наградата;
- развитие на брандинг стратегия;
- популяризиране на Наградата и Знака, носителите им и т.н.;

- формиране на мрежа от организации с оглед осигуряването на устойчивост на предприетите инициативи.

 

 

Краен срок за подаване на предложенията: 21-ви юни 2016 г., 16:00 ч.
Повече информация и необходимите документи можете да намерите тук.

 

 


Stigma Design Studio