?

2016-04-18Резултати от поканата за европейско сътрудничество (EACEA 29/2015)


 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура публикува резултатите от поканата за европейско сътрудничество с референтен номер EACEA 29/2015. Тук може да видите проектите, които ще бъдат подкрепени от програма "Творческа Европа".

 

Отново няма одобрен проект с водеща организация от България. Общинска фондация "Пловдив 2019", Фондация "За Родопите" и Operosa Foundation участват като партньори в проекти, подадени от чуждестранни културни оператори.

 

 


Stigma Design Studio