?

2016-03-27Международен фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО


Обявено е начало на кандидатстването за финансиране на проекти в областта на културата по линия на Международния фонд за насърчаване на културата под егидата на ЮНЕСКО (IFPC). Крайният срок за подаване на кандидатурите е 31-ви май 2016 г., 12.00 часа централноевропейско време.

 

 

Кандидатстването е насочено към следните групи лица:

  1. Артисти и творци;
  2. Държавни институции, които имат специфични отговорности за насърчаване на културното и артистично изразяване;
  3. Неправителствени организации и сдружения с нестопанска цел, чиито задачи съответстват на задачите на Фонда и допринасят за развитието на културно и артистично изразяване.

 

 

По правило, приоритет ще бъде даден на проекти, разработени от млади творци на възраст 18-30 години, както и на проекти, чиято целева група са младите хора. Препоръчително е кандидатстващите да се запознаят с рубриката за често задавани въпроси на уеб-страницата на Фонда, преди да подадат документи: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs. Подробна информация може да се намери на следния адрес: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support.

 


Stigma Design Studio