?

2016-03-10НОВА ПОКАНА: Подкрепа за интегриране на бежанците


Обявена е нова покана (EACEA/12/2016) за представяне на предложения по програма "Творческа Европа". Тя попада в т.нар. междусекторно направление на Програмата и има специфична предварително зададена насоченост, а именно "Подкрепа за интегриране на бежанците". 


Целта на поканата е да бъдат подкрепени проекти - в областта на културата, аудиовизията или междусекторни - които да допринесат за интеграцията на бежанците в Европа, да насърчат взаимното разбирателство, междукултурния и междурелигиозния диалог, толерантността и уважението към чуждите култури. Предвижда се да бъдат отличени определен брой консорциуми от организации, действащи в културния и творческия сектор, които да създадат, тестват и разпространят инициативи, съответстващи на посочените по-горе цели. 

 


Всеки кандидатстващ консорциум трябва да бъде съставен от поне три организации (водеща организация + партньори), регистрирани в най-малко две от допустимите държави.

 


Безвъзмездната финансова помощ, за която може да се кандидатства, е от 100 хил. до 200 хил. евро, като съфинансирането не може да надвишава 80% от допустимите разходи. Общият бюджет на поканата е 1,6 млн. евро и се очаква да бъдат подкрепени 8-12 проекта.

 


Кандидатстването се осъществява по електронен път, каквато е практиката за Програмата. Модел на електронния формуляр е достъпен тук.

 


Краен срок за изпращане на предложенията: 28 април 2016 г., 12:00 ч. централноевропейско време.

 


Повече информация за поканата, насоките за кандидатстване и другите необходими документи може да намерите тук.


Stigma Design Studio