?

2015-09-29Разяснения във връзка с поканата за проекти за европейско сътрудничество


Разяснения във връзка с поканата за проекти за европейско сътрудничество

Във връзка с обявената покана за представяне на предложения EACEA 29/2015 по подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество, ви информираме за следното:

При изпращане на проектните предложения по пощата не е необходимо кандидатите да прилагат придружително писмо (cover letter) на хартия. То трябва да е включено като отделен файл в пакета с електронни документи, записани на USB-стик или CD-ROM.

Крайният срок за подаване на проектите е 7 октомври 2015 г., 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време.

 

 


Stigma Design Studio