?

2015-08-05Обявена е поканата за проекти за европейско сътрудничество


Обявена е поканата за проекти за европейско сътрудничество

Обявена е Покана за представяне на предложения EACEA 29/2015 по подпрограма „Култура“ в рамките на програма „Творческа Европа“: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество.

Крайният срок за подаване на проектите е 7 октомври 2015 г., 12.00 ч. централноевропейско време/централноевропейско лятно време.

Подробните условия за кандидатстване могат да бъдат намерени в конкретните насоки тук: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

 


Stigma Design Studio