?

2015-08-01Предстои обявяването на покана за трансгранично сътрудничество


Поканата за проекти за трансгранично сътрудничество 29/2015 по програма "Творческа Европа" се очаква да бъде публикувана в края на първата седмица на м. август. Крайният срок за подаване на проектите ще бъде 7-ми октомври 2015 г., 12:00 ч. (брюкселско време). Това обяви в официално прессъобщение Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА).

За повече информация следете сайта на ЕАСЕА и на Бюро "Творческа Европа" - България.


Stigma Design Studio