?

2014-11-10Европейска награда за литература за 2014 г.


Европейска награда за литература за 2014 г.   Българският писател Милен Русков е сред 13-те лауреати на Наградата за литература на Европейския съюз за 2014 г., които бяха обявени на 8 октомври т.г. на Панаира на книгата във Франкфурт. С тази награда се отличават най-добрите новоизгряващи автори в Европа. Другите наградени са Бен Блуши (Албания), Ян Немец (Чехия), Макис Цитас (Гърция), Одни Ейр (Исландия), Янис Йоневс (Латвия), Армин Йори (Лихтенщайн), Пиер Мейлак (Малта), Огнен Спахич (Черна гора), Маренте де Моор (Нидерландия), Углеша Шайтинак (Сърбия), Биргюл Огуз (Турция) и Иви Уайлд (Обединеното кралство), съобщиха от Представителството на ЕК в България.

   Наградата за литература на Европейския съюз е предназначена за представители на държави, участващи в програмата за култура и творчество на ЕС – „Творческа Европа“. Всяка година национални журита в една трета от държавите — 13 този път — посочват отличените автори.

   „Моите най-искрени поздравления към лауреатите на наградата за литература на Европейския съюз“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата, многоезичието и младежта. „Тази награда е предназначена за най-добрите новоизгряващи автори в Европа, независимо от тяхната държава на произход и езика, на който творят. Целта е да се представи най-добрата европейска съвременна литература, да се насърчат международните продажби и да се популяризира преводът, публикацията и четенето на литературни произведения от други държави. В рамките на новата програма на ЕС „Творческа Европа“ се предоставят безвъзмездни средства за превод, благодарение на които авторите имат възможност да привлекат читатели отвъд националните и езиковите граници.“

   Всички отличени автори получават по 5000 евро. Освен това наградата е допълнителна реклама за тях и им осигурява международна видимост. Техните издатели получават стимул да кандидатстват за финансиране от ЕС за превода на отличените книги на други европейски езици с цел разпространение на нови пазари.

   От първото издание на наградата през 2009 г. насам, ЕС е предоставил средства за превода на книгите на 56 от отличените автори (общо 59) на 20 различни европейски езика, което представлява общо 203 превода — средно 3-4 превода на книга. Отличените автори се възползват също така от допълнителна видимост в рамките на най-големите европейски панаири на книгата, сред които Франкфурт, Лондон, Гьотеборг и Passaporta Festival в Брюксел.

   Тазгодишните победители ще получат своите награди на 18 ноември т.г. по време на гала церемония в залата Concert Noble в Брюксел, в присъствието на европейския комисар по въпросите на образованието и културата, членове на Европейския парламент и представители на италианското председателство на ЕС.

   Присъждането на наградата на ЕС за литература се организира от Европейската комисия в сътрудничество с Европейската федерация на търговците на книги, Съвета на европейските писатели и Федерацията на европейските издатели.

   Наградата се финансира по новата програма „Творческа Европа“, която е насочена към укрепване на конкурентоспособността на секторите на културата и творчеството и насърчаване на културното многообразие. Новата програма ще разполага с общ бюджет от 1,46 милиарда евро за периода 2014—2020 г., което е с 9 % повече спрямо предишните нива на финансиране. В нейните рамки ще бъдат отпуснати средства за превода на 4500 книги. Благодарение на програмата ще се осигури международна видимост на над 250 000 творци и културни дейци, както и на техните произведения и ще бъдат подкрепени стотици европейски проекти, платформи и мрежи за сътрудничество в областта на културата.

   По предходната програма „Култура“ за периода 2009 — 2013 г. Европейската комисия предостави средно 2,5 млн. евро годишно за литературен превод и над 2,4 млн. евро за проекти за сътрудничество с участници от книжния сектор. През 2014 г. – първата година на новата програма „Творческа Европа“, са предвидени 3,6 млн. евро за превод на литературни произведения.

   Приносът на книжния и издателския сектор към БВП на ЕС възлиза на 23 млрд. евро, а броят на заетите в него на пълно работно време е 135 000. Книгоиздаването е важна част от секторите на културата и творчеството, които представляват близо 4,5 % от БВП на ЕС и където работят повече от 8 милиона души. Въпреки че тези сектори се показаха сравнително устойчиви по време на кризата, те също са изправени пред значителни предизвикателства, произтичащи от преминаването към цифрови технологии, глобализацията и разпокъсаността на пазара, произтичаща от културни и езикови различия.

  Държавите, които участват в програмата „Творческа Европа“, са: 28-те страни от ЕС, Норвегия, Исландия, Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия. Очаква се и други държави да се присъединят през 2015 г.

 

За повече информация: www.euprizeliterature.eu/author/2014/milen-ruskov

Портал за култура на Европейския съюз: www.ec.europa.eu/culture


Stigma Design Studio