?

2019-07-24ALL RIGHTS REVERSED


ALL RIGHTS REVERSED


Oт Мила Михайлова

 

В рамките на Sofia Art Week се проведе серия от събития под формата на лекции и разговори със специалисти от областта на архитектурата, изкуството, правото и социалните науки, носещи заглавието ALL RIGHTS REVERSED и курирани от Маргарита Кудрина.

 

Срещите от серията се проведоха в RESONATOR, отворил наскоро врати хъб за споделени иновации, който цели да подсили сътрудничеството между различни сфери от културния и тех сектор, а и отвъд него.

 

По време на срещите беше илюстрирано настоящото състояние на законите за авторското право в Европа и по-специално в България, както и детайли за прилагането им в действие.

Чрез технологията за 3D печат беше принтиран аналог на скулптура, чийто 3D модел беше създаден посредством фотограметричен софтуер. Зададохме си интересни въпроси за ролята на 3D принтера в световен мащаб и начините на дигитализацията на творбите с авторски права, притежавани от институциите.

 

Посетителите получиха безплатни консултации от представители на Уикимедия, Цифрова Република, както и актуална информация за програма Творческа Европа (подпрограма MEDIA и подпрограма Култура).

 

 Парадокс на отвореността

 

С Благой Благоев, доцент в Института по Мениджмънт и Организация на Университета Леуфана в Люнебург, Германия, дискутирахме “парадокса на отвореността” (»openness«), превърнал се в съвременен “идеал”, който засяга почти всички сфери на обществения живот и за проявите му в различните сфери на обществения живота.

 

В лекцията си, Благой Благоев хвърли критичен поглед върху днешните тенденции, като демонстрира как новите форми на отвореност създават нови форми на затвореност. Обърнахме внимание и на различни тенденции към отвореност в организациите (»open innovation«), в политиката (»open government«), в науката (»open science«), както и в изкуството и медиите (»open content«).

 

Дигитализация?

 

На 18 юли се проведе разговор на тема “Цифровизация на културното наследство” със специални гости Мария Василева, директор на галерия “Структура” и Димитър Димитров, който представлява движението Уикимедия в Брюксел като "посланик на свободното познание".

 

Поговорихме си за законите за авторските права върху изображенията, използвани в онлайн пространството, за голямото значение на цифровизацията, както и хвърлихме поглед върху проблемите и пречките около дигитализацията на културното наследство на България.

 

Дигитално производство

 

Гост на последната среща от серията беше Лидия Атанасова, студентка по архитектура в Технически Университет във Виена, тутор към института по триизмерно моделиране и макетиране. Лидия разказа за многобройните технологии, специфики, практики и процеси в дигиталното производство, както и представи някои от осъществените си проекти. Обърнахме внимание на 3D разпечатването на различни произведения на изкуството с цел достъпност за  слепите и за хора със затруднено зрение. Триизмерните творби позволяват


Stigma Design Studio