?

2019-06-20XIV издание на ScripTeast


XIV издание на ScripTeast за сценаристи набира своите кандидати. ScripTeast е тренингова програма, която е за сценаристи от Източна и Централна Европа: България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Совакия и Словения. Програмата подпомага популяризирането на работатата на авторите отвъд собствените им страни.

Краен срок за кандидатстване 31.07.2019г.

Повече информация и документи за кандидатстване ТУК.


Stigma Design Studio