?

2019-05-21Open call: Свързване на културата с аудио-визуалното съдържание чрез цифровите технологии


Програма "Творческа Европа" предоставя подкрепа за изпробване на нови и междусекторни стопански подходи, свързани с финансирането, разпространението и икономическата реализация на творби и произведения. Ще бъдат подкрепени проекти, които:

а) съдържат нови форми на творчество на кръстопътя между различните сектори на културата и творчеството, включително аудио-визуалния сектор, както и чрез използване на иновативни технологии, включително виртуална реалност; 

б) поощряват новаторски междусекторни подходи и инструменти за улесняване на достъпа, разпространението и рекламата и печалбата от културата и творчеството, включително културното наследство.

Предложението трябва да бъде представено от консорциум, който да включва най-малко три юридически лица от три различни държави, участващи в програмата „Творческа Европа“, и да представя многообразен спектър от експертен опит от няколко културни и творчески сектора, включително аудио-визуалния сектор.

 

Краен срок за кандидатстване - 20 юни 2019, 17:00ч. (Брюкселско време)

За повече информация и документи за кандидатстване ТУК.


Stigma Design Studio