?

2019-04-25Стаж в Бюро "Творческа Европа"


Стаж в Бюро "Творческа Европа"

Кои сме ние?

Програма „Творческа Европа“ е програма на Европейският съюз в подкрепа на културните и творческите сектори. Базирана е на успешните програми МЕДИА, МЕДИА Мундус и Култура, тя съдейства на филмови продуценти, фестивали, разпространители на филми и издатели да развият устойчиво своите проекти и да ги представят пред широката публика. Чрез своите направления „Европейско сътрудничество“ и „Литературни преводи” офис „Култура“ се стреми да подпомогне творческите организации и да изгради трайни връзки между европейските държави.

Кой търсим?

Търсим творчески и отговорни личности, с явно изразени интереси към творческите индустрии, отлични умения за работа в екип и амбиция за професионално развитие в културния сектор.

В какво се състои позицията?

Техническа помощ - работа в офиса
Създаване на визуализации и графично оформление за информационните печатни и дигитални материали на Бюро “Творческа Европа” (Mailchimp, печатни брошури, постери, месечен бюлетин);


Какви умения са ми необходими?

Боравене с Adobe Photoshop, Illustrator и Indesign и добра компютърна грамотност;
Умения за работа със социалните медии (facebook/instagram/twitter);
Отлично владеене на английски език (писмен и говорим);

Как да участвам?

Запознай се подробно с програма „Творческа Европа“ и дейността на Бюрото

Изпрати имейл със CV, кратко мотивационно писмо и портфолио (формат pdf или линк към сайт/блог) на ced.bulgaria@gmail.com

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в Бюро Творческа Европа.

 

Краен срок: 24 май 2019г.


Stigma Design Studio