?

2019-02-09Покана за предложения на тема „Медийна грамотност за всички"


Отворена е покана за предложения на тема „Медийна грамотност за всички".

Поканата има за цел да спомогне развитието на нови образователни материали и/или услуги, изградени на конкретни случаи на дезинформация, както и да очертае методи за повишаване на информираността относно често използваните техники при злонамерено създаване, разпространение и увеличаване на дезинформация в Интернет. Европейската Комисия приветства всякакви нови и иновативни предложения от различни групи от организации, както и от организации, които не са кандидатствали през предходния проект по време на пилотната фаза.

Крайният срок за подаване на предложения е 28 февруари 2019 г.

Допълнителна информация https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/media-literacy-all

 


Stigma Design Studio