?

2019-02-06Победители в конкурса Juvenes Translatores


Победители в конкурса Juvenes Translatores

Двадесет и осем са победителите в конкурса Juvenes Translatores. Ученици от целия Европейски съюз се опитаха да преведат текстове на тема Европейската година на културното наследство. Участниците можеха да изберат между всеки два от 24 официални езика на  Европейския съюз.

Превеждайки текстове свързани с Европейската година на културното наследство, тези млади езикови таланти ясно показаха как езиците ни позволяват да се наслаждаваме на, споделяме и изразяваме богатата и разнообразна култура на Европа!

Поздравления за Йоана Георгиева от Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Хасково, която е сред победителите!


Stigma Design Studio