?

2018-11-09Европейска столица на културата през 2024г.


Европейска столица на културата през 2024г.

На 29 ноември 2017г. Естония покани заинтересованите градове да кандидатстват за европейска столица на културата. Три града подадоха молби: Куресааре, Нарва, Тарту. Заявленията бяха разгледани от комисия, съставена от 12 независими експерти. Нарва и Тарту са финалистите – един от двата града ще представя Естония. През 2024 г. Естония ще бъде домакин на Европейската столица на културата за втори път, след Талин през 2011 г.  За 2024 градове за Европейска столица на културата ще  бъдат от Австрия и една в страна от ЕАСТ / ЕИП, страна кандидатка или потенциал кандидат за членство в ЕС.  

Гръцкия министър на културата Мелина Меркури учредява идеята за Европейска столица на културата през 1958 – днес те са един от най-амбициозните културни проекти в Европа и една от най-известните и най-ценни дейности на ЕС. Целта им е да популяризират разнообразието на културите в Европа, да изтъкнат общите черти, които споделят, и да насърчат приноса на културата за дългосрочното развитие на градовете.

След тази година, Матера (Италия) и Пловдив (България) ще бъдат европейски столици на културата през 2019 г., Риека (Хърватска) и Галуей (Ирландия) през 2020 г., Елевсина (Гърция) (Румъния) и Нови Сад (Сърбия, страна кандидатка за членство в ЕС) през 2021 г. и Каунас (Литва) и Еш-сюр-Алце (Люксембург) през 2022 г.


Stigma Design Studio