?

2018-11-09“Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество” - EACEA 34/2018


Отворена е покана за проектни предложения “Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество” - EACEA 34/2018"


Физически лица не могат да кандидатстват за предоставяне на безвъзмездни средства.

В зависимост от мащаба, нуждите, естеството, целите и приоритетите на проекта кандидатите трябва да изберат да кандидатстват в:

категория 1 „Проекти за сътрудничество от по-малък мащаб“ 

категория 2 „Проекти за сътрудничество от по-голям мащаб“.

Заявленията трябва да бъдат изпратени и получени в Изпълнителната агенция (EACEA) чрез
формуляра за кандидатстване онлайн (електронен формуляр) не по-късно от 11декември 2018
г. в 12,00ч. централноевропейско лятно време
(на обяд, брюкселско време).

👉Повече информация на български език, можете да прочетете тук -> https://eacea.ec.europa.eu/…/call_notice_eacea_34_2018_coop…

👉Документи за кандидатстване ->
https://eacea.ec.europa.eu/…/support-european-cooperation-p…


Stigma Design Studio