?

2018-10-10Изграждане на капацитет за европейските столици на културата


Целта на настоящата покана е да се създаде експертна база и да се предоставят услуги за изграждане на капацитет и дейности за обучение на предстоящите Европейски столици на културата (ECOC). Базата трябва предоставя полезна информация, контакти и обучение на екипите на градовете, които биха искали да кандидатстват за титлата ECOC. По този начин се надяваме да се повиши качеството на кандидатурите и успеха  на Европейските столици на културата.           

Беше публикувана покана за представяне на оферти (EAC22 / 2018) с цел да се избере структура или консорциум от организации, които да организират дейности за изграждане на капацитет за градовете, избрани за Европейска столица на културата през следващите години.       


Оценките, извършени от Комисията от 2008 година насам често споменават липсата на умения и капацитет, необходими за организиране на събитие от мащаба и обхвата на Европейска столица на културата.  

През последните години се развива  тенденция по-малките градове да кандидатстват, но при тях се наблюдава  ограничен опит и знания по отношение на провеждането на мащабни и годишни събития.            


В този контекст е необходимо Комисията да подкрепя дейностите за изграждане на капацитет и дейности за обучение между партньорите от и между ECOC. По този начин ще се  допринесе за успеха на това много популярно и много видимо действие на Европейския Съюз и да се запази неговата надеждност и наследство
.


Stigma Design Studio