?

2018-10-08Обучени на музейни специалисти от Южна България


В периода 03-05 октомври в гр. Кърджали се проведе второто обучение за специалисти от музеи от Южна България, организирано от Бюро „Творческа Европа“ в партньорство с Министерство на културата и Регионален исторически музей-Кърджали. Първото обучениебе за Северна България и се проведе в гр. Шумен.

В срещата се включиха над 30 представители от музеи в страната. Семинарът се провежда в рамките на Европейска година на културното наследство и насочен към повишаване на професионалните компетенции на музейните специалисти за опазването и съхранението на движимото културно наследство.

Лектори на обучението бяха проф. Иля Прокопов и доц. Николай Марков.

Участниците имаха възможност да се запознаят с програма „Творческа Европа“ и направленията за финансиране на проекти, които програмата предоставя, както и с реализирането на Европейската година на културното наследство, основни инициативи и възможности за участия на национално и европейско ниво.

Втората част на обучението за музейни специалисти от Южна България ще се проведе през есента в  гр. Кърджали.

 


Stigma Design Studio