?

2018-10-03Отворена е покана за Европейската награда за културно наследство/Наградите „Europa Nostra” за 2019 година


Отворена е покана за Европейската награда за културно наследство/Наградите „Europa Nostra” за 2019 година

 

Наградата се връчва всяка година и цели да идентифицира и популяризира добри практики при опазването на материалното и нематериалното културно наследство, да стимулира трансграничната обмяна на знания и опит в Европа, да повиши публичното внимание и признаване на европейското културно наследство, да насърчи бъдещи изключителни инициативи чрез силата на примера.  

Изключителните постижения в областта на наследството ще бъдат наградени в четири категории:

-          Консервация

-          Проучване

-          Отдадена работа – за отделни личности или организации

-          Образование  и повишаване на осведомеността

Повече информация и насоки за кандидатстване можете да намерите тук.

Краен срок 15 ноември 2018 г.


Stigma Design Studio