?

2018-10-02Над 70 000 събития до края на Европейската година на културното наследство


Над 70 000 събития до края на Европейската година на културното наследство

До края на месец октомври в цяла Европа всички граждани ще могат да посетят и да участват в изложби, занаятчийски уъркшопи, екскурзии, фестивали и много други инициативи.

Над 70 000 събития ще се проведат през следващите два месеца, които ще покажат общото наследство на Европа и необходимостта от неговото опазване. Ще се създаде общ опит в областта на културното наследство, чрез които ще се насърчи приобщаването, творчеството и въображението.

Тази година Европейските дни на наследството празнуват Европейската година на културното наследство под общата тема „Изкуството на споделянето“ - ангажимент за насърчаване на по-широк достъп до нашето богато културно наследство в бъдеще. По време на Европейската година хората ще откриват и участват в културното наследство на Европа на събития на местно, регионално и европейско равнище.

 https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/2018-edition-european-heritage-days-underway_en


Stigma Design Studio