?

2015-05-11Международна застъпническа среща за съвременен танц "Адвокати на танца"


Международна застъпническа среща за съвременен танц "Адвокати на танца"

От 13-ти до 15-ти май 2015 г. в София ще се проведе втора международна среща за застъпничество в съвременния танц "Адвокати на танца". Събитието се организира от Номад денс академи България, Брейн Стор Проджект, Информбюро и Платформа Нови Драматургии и техни партньори.

 

„Адвокати на танца” София 2015 е пространство за среща и диалог между експерти, работещи в културния сектор, взимащи решения представители на институции, политици, културни оператори и артисти в сферата на съвременния танц от България, Балканите и Европа.   

В събитието ще участва и г-жа Весела Кондакова, координатор на Бюро "Творческа Европа" - България, подпрограма "Култура".

 

„Адвокати на танца” София 2015 е пространство за среща и диалог между експерти, работещи в културния сектор, взимащи решения представители на институции, политици, културни оператори и артисти в сферата на съвременния танц от България, Балканите и Европа.   

 

За повече информация: http://office235.wix.com/advocates-bg


Снимка: Nomad Dance Academy-Bulgaria


Stigma Design Studio