?

2018-07-20Резултати от поканата по направление "Европейско сътрудничество" EACEA/32/2017


Резултати от поканата по направление "Европейско сътрудничество"  EACEA/32/2017

 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия обяви резултатите от покана  EACEA/32/2017 по направление "Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество".

 

Безспорно постижение е участието на седем български организации като партньори в одобрени за финансиране проекти. Община Варна, Фондация Арт линк, Държавен куклен театър - Видин, Фондация "Арт проджектс" са партньори в проекти одобрени в  малката грантова схема, а Фондация Брейн Стор проджект, Фондация за нова култура и ACT – асоциация за независим театър ще участват в проекти, финансирани в голямата грантова схема.

За съжаление сред одобрените проекти няма предложения на български културни оператори като водещи организации.

В рамките на преминалата процедура са избрани общо 101 проекта (84 в категория 1 и 17 в категория 2) от подадени 530 кандидатури. Одобрените проекти ще получат безвъзмездно финансиране от Програмата в размер на близо 41,5 млн. евро. Повече информация може да намерите тук.

 

Следващата покана по това направление се очаква да бъде отворена през октомври 2018г.


Stigma Design Studio