?

2018-06-17Покана за проектни предложения - Организиране и изпълнение на годишната Европейска награда за литература


 

Целта на тази покана е да подкрепи организация/консорциум, която да организира Европейска награда за литература за периода 2019-2021 година.

Наградата на Европейския съюз за литература е насочена към литературни таланти и се присъжда ежегодно на нови и изгряващи европейски автори. Тя е едно от специалните действия, изпълнявани в рамките на подпрограмата "Култура" на програмата „Творческа Европа“ на ЕС.

Европейската награда за литература има за цел:

  • да представи и да повиши вниманието към разнообразното богатство на съвременната литература в Европа;
  • да повиши популярността на носителите й извън родната им страна и да им помогне да прескочат границите и да достигнат до по-широка читателска аудитория;
  • да повиши общата осведоменост и да стимулира интереса към целия книжен сектор и литературното разнообразие в Европа;
  • активно да популяризира публикуването, превода, продажбата и четенето на книги от други европейски страни;
  • да насърчи транснационалното разпространение на литература, както в Европа, така и в международен мащаб.

 

 Краен срок: 14 септември 2018 г., 19:00 CET

Допълнителна информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук.

 


Stigma Design Studio