?

2018-06-17Отворена покана - Пилотен проект за опазване на еврейските гробища в Европа


Отворена покана - Пилотен проект за опазване на еврейските гробища в Европа

Пилотен проект – Опазване на еврейските гробища в Европа.

Този пилотен проект следва да включи провеждането на проучване на еврейските гробища в различни европейски държави като се идентифицират добри практики за опазването им.
Субсидията ще бъде предоставена само на един проект, който ще се реализира в период на 18 месеца и ще започне през декември 2018 г.

Краен срок: 13 август 2018 г.

Допълнителна информация можете да намерите тук.

#EuropeForCulture


Stigma Design Studio