?

2018-06-13Неформална среща на бюрата Творческа Европа - Култура и Европа за гражданите


Неформална среща на бюрата Творческа Европа - Култура и Европа за гражданите

На 11 и 12 юни 2018 г. В България се проведе неформална среща на Бюрата „Творческа Европа“ и контактните точки на програмата „Европа за гражданите“ от цяла Европа. Срещата се организира в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Целта на срещата е да се представи и дискутира работната програма,  предстоящи покани и дейности, да се обмени опит и добри практики, както и бюрата да получат насоки за дейността си от Изпълнителната агенция и Европейската комисия.

Участниците бяха приветствани от министъра на културата Боил Банов, а презентации, свързани с бъдещето на  програмите, представиха Барбара Геслер, Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура” на ЕК и Юта Кьонинг – Георгиадес (ЕК).

На 12 юни участниците в събитието се срещнаха с представители на Фондация “Пловдив 2019“ и културни оператори от страната, които представиха своя опит при подготовката и реализирането на инициативата Европейска столица на културата.


Stigma Design Studio