?

2018-05-22Модули за магистърски степени в областта на изкуството и науката - резултати


Обявени са резултатите от поканата за подкрепа на интердисциплинарни модули за магистърски степени, съчетаващи изкуства и информационни и комуникационни технологии с предприемачески умения и бизнес насоченост. Подкрепени са 4 проекта на обща стойност 1 072 715 евро.

Координатор

Име на проекта

Предложена сума в евро

Maynooth University

IGNITE: Design Thinking & Making in the Arts & Science

399.294

University of Nova Gorica (School of Arts)

Master Module in Art, Science and Technology (MAST)

431.603

Birmingham City University

Student Open Innovation Lab (SOIL)

201.818

Politecnico Milano

DigiMooD for CCI _ Digital Modules of Didactic for CCI

400.00


Stigma Design Studio