?

2018-03-04Покана за представяне на предложения: Организиране и управление на наградата на ЕС за популярна и съвременна музика (EU prize for popular and contemporary music)


Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да се избере и подкрепи организация и /или консорциум за организирането и управлението на наградата на Европейския съюз за популярна и съвременна музика за периода 2018-2021 г. (издания за 2019, 2020 и 2021 г. на наградата).
Наградата на Европейския съюз за популярна и съвременна музика е част от ключовите инициативи в рамките на подпрограма „Култура“ в програмата  "Творческа Европа".

  Основната цел на наградата е:
  • да подкрепя изгряващи изпълнители
  • да популяризира европейския репертоар от съвременна и популярна музика

В контекста на настоящата покана терминът "популярна и съвременна музика" се отнася до музика, достъпна до широка аудитория, която се разпространява чрез средствата за масова информация и се различава от съвременната класическа музика.

За повече информация https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/organisation-and-administration-eu-prize-popular-and-contemporary-music_en

 

КРАЕН СРОК: 21 април 2018 12:00 CET

Документи

Анекси

 


Stigma Design Studio