?

2017-09-07Информационни срещи в Кърджали и Хасково през септември


Информационни срещи в Кърджали и Хасково през септември

През септември Бюро „Творческа Европа“ ще проведе информационни срещи в градовете Кърджали и Хасково. В рамките на тези събития ще бъде представена подпрограма "Култура" с нейните приоритети и възможности за кандидатстване. Ще бъдат дискутирани и практически въпроси и проблеми от процеса по подготовка на проектни предложения. Специално внимание ще бъде отделено на Европейската година на културното наследство – 2018, както и свързаните с нея инициативи.

 

Срещата в Кърджали се организира съвместно с Областен информационен център - Кърджали и ще се проведе на 18 септември. Начален час: 13:00 ч. Място: Дом на културата.

 

Срещата в Хасково се организира в партньорство с Европейски информационен център "Европа Директно" - Хасково и ще се проведе на 19 септември. Начален час: 10:30 ч. Място: Община Хасково, зала "Хасково".


Stigma Design Studio