?

2015-04-28Доклад за ролята на културното наследство за Европа


Доклад за ролята на културното наследство за Европа

Експертната група по културно наследство, създадена от Европейската комисия в рамките на Работната програма "Хоризонт 2020" за 2014-та година, публикува своя доклад "Getting Cultural Heritage to Work for Europe". 

Експертите препоръчват изследователски и иновативни практики, които могат да допринесат за постигането на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Докладът може да бъде намерен тук: http://bookshop.europa.eu/en/getting-cultural-heritage-to-work-for-europe-pbKI0115128/ 

Снимка: Shutter Stock / Photobac


Stigma Design Studio