?

2015-04-2716 нови обекта са удостоени със „Знака за европейско наследство”


16 нови обекта са удостоени със „Знака за европейско наследство”

На 15 април 2015 г. по време на специална церемония в Брюксел бяха представени новите носители на „Знака за европейско наследство”. Обектите, символизиращи европейската интеграция, ценности и история, тази година са 16 на брой, както следва:

 

 

Проектите са одобрени от общо 36 подадени кандидатури.

 

През декември 2014 г. Европейската група, разгледала предложенията, публикува свой доклад. В документа са представени както допуснатите проекти, така и тези които не са препоръчани за удостояване с титлата, с информация за европейското значение на всеки обект, капацитета му за насърчаване на европейското измерение и качеството на работния план.

 

Повече информация може да бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/2015/0311-ehl-sites-designated_en.htm, както и на страницата на инициативата „Знак за европейско наследство”: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label/index_en.htm


Stigma Design Studio